سوال: چرا آقایان موقع غذا خوردن حرف نمیزنند ولی خانم ها حرف میزنند ؟
- جواب مرد: چون مردها مودب تر هستند
- جواب زن : چون مردها کم هوش هستند و در آن واحد نمیتوانند دو کار رو باهم انجام بدهند منبع : انتظار سبز ... صرفاً جهت خنده
برچسب ها : مردها ,سوال ,زنها ,استجواب ,است؟جواب ,بیشتر استجواب